THƯ KÊU GỌI

Vì công việc chung của Giáo Xứ, kính xin quý giáo dân bỏ chút thời gian vào ngày 20/04/2017 đến dọn dẹp phần đất mới mà Giáo Xứ vừa xin lại được. Nguyện xin Thiên Chúa ban ân phúc cho ông bà anh chị em.