VÌ MỘT SỐ LÝ DO KHÁCH QUAN MÀ DẠO GẦN ĐÂY TRANG WEB GIÁO XỨ KHÔNG UPDATE THƯỜNG XUYÊN BÀI MỚI. XIN THÀNH THẬT XIN LỖI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRANG WEB THỜI GIAN QUA. TRANG WEB CỦA GIÁO XỨ SẼ TRỞ LẠI TRONG KHOẢNG TẦM 1 THÁNG NỮA, SẼ UPDATE MỘT SỐ TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIÁO LÝ MỚI VÀ CÂU HỎI ĐỐ VUI GIÁO LÝ MỚI SINH ĐỘNG HƠN.