Trang chủ / gxxuanque

gxxuanque

Tháng Bảy, 2017

  • 15 Tháng Bảy

    Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A – Dụ Ngôn Người Gieo Giống

      Tin Mừng Mt 13,1-23             Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với …

Tháng Tám, 2016