Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Giáo Lý Viên Giáo Xứ Xuân Quế

Giáo Lý Viên Giáo Xứ Xuân Quế

Giáo Lý Viên Giáo Xứ Xuân Quế

anrephuyen

Mọi thông tin, tôn chỉ, sinh hoạt của Giáo Lý Viên xin được cập nhật sau.

Ban Điều Hành Giáo Lý Viên:

  • Đaminh Hoàng Hữu Sơn        – Trưởng Ban      0168.363.0597
  • Giuse Âu Minh Dương           – Phó 1                0167.572.7180
  • Đaminh Nguyễn Ngọc Minh  – Phó 2                0987.621.133

Giáo lý viên Giáo xứ
Giáo lý viên Giáo xứ Xuân quế
Giáo lý viên Giáo xứ
Giáo lý viên Giáo xứ

Bài viết nên xem

Lịch sử hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp

LỊCH SỬ HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GÒ VẤP I. HÌNH THÀNH : …