Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Hội Legio Mariae Giáo Xứ Xuân Quế

Hội Legio Mariae Giáo Xứ Xuân Quế

HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ

DANH HIỆU VÀ NGUỒN GỐC

Legio Mariae là một hội đoàn của người Công giáo, được Giáo Hội phê chuẩn, để hoạt động theo tinh thần chiến đấu của người lính, dưới sự chỉ huy của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội để chống lại những gì là ác đức, xấu xa (Thủ Bản, số 1 & 5).

Legio tự phát hình thành vào ngày 7 – 9 – 1921, do một nhóm giáo dân thiện nguyện tại Dublin, Ireland.

 MỤC ĐÍCH

–   Thánh hóa hội viên bằng việc cầu nguyện với tinh thần và nhân đức của Mẹ Maria.

–   Hoạt động tông đồ dưới sự lãnh đạo của giáo quyền địa phương bằng cách xây dựng những quan hệ tốt trong xã hội, nhằm mục tiêu đưa “men Tin mừng đến với bột nhân loại”.

 HOẠT ĐỘNG

Hoạt động đặc trưng nhất của Legio Mariae chính là việc tham dự hội họp presidium hằng tuần thật đều đặn, đúng giờ và hoàn thành công tác như: thăm viếng bệnh nhân, an ủi người nghèo khổ, làm việc bác ái… Các chiến sĩ Legio Mariae luôn thi hành công tác tông đồ với lòng can đảm và trung thành tuyệt đối, hết sức nhẫn nại dù gặp khó khăn thử thách. Trong buổi họp presidium hằng tuần, các chiến sĩ chia sẻ cho nhau các “thành tích chiến đấu” cách khiêm tốn, chân thành.

HỘI LEGIO MARIAE GIÁO XỨ XUÂN QUẾ

Hội Legio Mariae Giáo xứ

Bài viết nên xem

Hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp tại Giáo Xứ Xuân Quế

HỘI MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP TẠI GIÁO XỨ XUÂN QUẾ I.    Những ngày đầu …