Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp tại Giáo Xứ Xuân Quế

Hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp tại Giáo Xứ Xuân Quế

HỘI MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP TẠI GIÁO XỨ XUÂN QUẾ

thapgia

I.    Những ngày đầu tiên

Dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong tinh thần phục vụ, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp đã đến truyền giáo ở vùng đất Xuân Quế, thuộc giáo phận Xuân Lộc vào ngày 17.11. 2001.
Bắt đầu những ngày hiện diện và làm việc ở giáo xứ Xuân Quế. Bằng chính đời sống đơn sơ, hòa nhã, khiêm tốn phục vụ của quý Dì dần dần tạo thành một bầu khí mới trong giáo xứ . 

Từng bước các Dì đã đem đến cho mọi người một ấn tượng đẹp về đời sống tu trì của các nữ tu, theo gương  Đức Cha Lambert de la Motte  bằng chính công việc phục vụ phòng Thánh, trưng bông, dạy giáo lý và tập hát, thăm viếng ….

Mối duyên cũng dần được se kết qua Dì Phụ trách Maria Nguyễn Thị Tươi, Dì mời gọi một số anh chị em trong ca đoàn giáo xứ vào nhóm cảm tình viên tìm hiểu về Tiểu sử Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá. Qua sự học hỏi, chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm sống đạo và làm việc tông đồ, bồi dưỡng về giáo lý.

Nhờ ơn Chúa và sự nỗ lực cộng tác của mọi người. Đến năm 2002 sau giai đoạn tìm hiểu, Dì đã quy tụ số anh chị em tìm hiểu sâu hơn, chuyên biệt hơn về ơn gọi Hiệp Hội Mến Thánh Giá tại thế. Học hỏi thêm về : Nội quy của Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Giáo huấn của Giáo hội về Tông đồ giáo dân, chia sẻ và sống Lời Chúa.

Trong thời gian này , có rất nhiều anh chị em trong giáo xứ bắt đầu tìm đến và xin gia nhập vào gia đình Mến Thánh Giá Tại Thế.

Ngày 14.9. 2002  lễ Suy Tôn Thánh Giá các anh chị  em đã được chính thức làm lễ xin gia nhập vào Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế.

Ban điều hành đầu tiên của chúng con cũng được ra đời vào ngày 14.9. 2002  gồm có :

Nhiệm kỳ 2002 – 2005 :

Dì Phụ trách: Maria Nguyễn Thị Tươi.

Ban điều hành :
– Ông Simon Nguyễn Văn Đoạn ( Trưởng miền)
– Ông Gioan Nguyễn Văn Bắc (Phó miền)
– Bà Maria Mai Thị Phòng ( Thư ký , Thủ quỹ)
Và được chia thành 4 nhóm theo từng họ đạo của giáo xứ và sinh hoạt theo tinh thần của Hiệp Hội cho đến nay .
– Nhóm  Vô Nhiễm : Ông  Đaminh Nguyễn Thuận .
– Nhóm  Phêrô :   Ông  Gioan Baotixita Đoàn Quang Dũng
– Nhóm Hài Đồng : Ông Giuse Thân Văn Bình.
– Nhóm Thánh Tâm và Mân Côi : Ông Phaolô Nguyễn Lợi
Tổng số hội viên năm 2002 là : 45 người .
Tổng số hội viên năm 2003 là : 66 người.
Tổng số hội viên năm 2004 là : 87 người.
Tổng số hội viên năm 2005 là : 102 người.

Nhiệm kỳ 2005 – 2009  :

Dì Phụ trách: Maria Trần Thị Thoa

Ban điều hành :
Ông Phaolô Nguyễn Lợi : Trưởng Miền
Ông Gioan Baotixita Đoàn Quang Dũng : Phó miền
Bà Anna Nguyễn Duy Lan : Thư ký
Bà Maria Mai Thị Phòng : Thủ quỹ
Ông Bônifaxiô Nguyễn Công Thăng phó miền 2007-2009
Phụ trách các nhóm trong miền :
Nhóm  Vô Nhiễm : Maria Nguyễn Thị Kim Thy
Nhóm  Phêrô :   Gioakim Nguyễn Hoàng Dũng
Nhóm Hài Đồng:  Cêxilia Đoàn Thị Lệ Hằng
Nhóm Thánh Tâm và Mân Côi : Phêrô Trương Minh Cảnh.

Tổng số hội viên năm 2006 là : 110 người  – 1 hội viên qua đời
Tổng số hội viên năm 2007 là : 115 người  –  2 hội viên qua đời
Tổng số hội viên năm 2008 là : 120 người  – 1 hội viên qua đời
Tổng số hội viên năm 2009 là : 125 người  – 1 hội viên qua đời

Nhiệm kỳ 2009 – 2012 :

Dì Phụ trách: Maria Trần Thị Thoa

Ban điều hành :
Ông Bônifaxio Nguyễn Công Thăng : Trưởng Miền
Ông Gioakim Nguyễn Hoàng Dũng  : Phó miền
Bà Anna Nguyễn Duy Lan : Thư ký
Bà Maria Hoàng Thị Hồng  : Thủ quỹ
Tổng số hội viên năm 2010 : 137 người – 3 hội viên qua đời
Tổng số hội viên năm 2011 : 127 người – 2 hội viên qua đời

II.    Nhìn về tương lai

Noi theo gương Cha Lambert, mỗi hội viên cố gắng họa lại hình ảnh Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh bằng chính đời sống cầu nguyện và chia sẻ theo tinh thần của gia đình Mến Thánh Giá Tại Thế :

1. Là những người cha, người Mẹ, những người có trách nhiệm và yêu thương tôn trọng nhau.
2. Sống trung thực, hy sinh,  theo gương Đức Cha Lambert dù phải chịu thiệt thòi vì Chân Lý và Sự Thật .
3. Máng chuyển tải sứ mạng tình yêu nơi chính gia đình, xứ đạo của mình.
4. Phó thác tất cả trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Ban Điều Hành Hội Mến Thánh Giá Tại Thế 

BĐH hội Mến Thánh Giá tại thế

Bài viết nên xem

Lịch sử hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp

LỊCH SỬ HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GÒ VẤP I. HÌNH THÀNH : …