Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Các Giới / Giới Cao Niên Giáo Xứ Xuân Quế

Giới Cao Niên Giáo Xứ Xuân Quế

Giới Cao Niên Giáo Xứ Xuân Quế

Thánh GioanKim và Thánh Anna

  1. Mục đích và sứ mạng của Giới cao niên

Giới Cao Niên gồm những bậc “cây cao bóng cả” trong gia đình, vì thế các cụ luôn được mời gọi nên thánh trong đời sống theo lứa tuổi của mình và trở nên gương sáng cho con cháu. Để nên gương sáng cho con cháu, các Bậc cao niên được mời gọi tự bản thân phải chu toàn lề luật Thiên Chúa cách trọn hảo. Ông bà, Cha mẹ biết yêu mến Lời Chúa thì chắc chắn con cháu sẽ yêu mến nghe lời Ông bà, Cha mẹ dạy; Ông bà, Cha mẹ sống yêu thương và biết giúp đỡ mọi người thì con cái chắc chắn sẽ biết thương yêu nhau và biết phục vụ người khác; Ông bà, Cha mẹ biết răn dạy con cái sống theo tinh thần Phúc Âm thì con cái sẽ trở nên người có ích cho Giáo hội cũng như cho Xã hội. Giới cao niên được thành lập để qua những sinh hoạt của Giới, các Vị cao niên được hỗ trợ, nâng đỡ và được hướng dẫn sống ơn gọi và sứ mạng của mình khi tuổi đời đã về chiều. Ban điều hành Giới cao niên Giáo phận luôn tạo nhiều dịp để gặp gỡ, khích lệ và mời gọi các Bậc cao niên dâng lên Chúa những hy sinh trong những lúc đau bệnh của tuổi già để cầu nguyện cho con cháu.

  1. Các sinh hoạt

Giới Cao niên từng bước tham gia tích cực vào sinh hoạt Giáo xứ, Giáo Hạt và Giáo phận. Ngoài ra, còn có những sinh hoạt riêng :

  • Cấp Giáo phận: Dịp lễ kính thánh Bổn mạng.
  • Cấp Giáo Hạt: Theo từng Hạt : đầu quí (3 tháng), hoặc dịp bổn mạng.
  • Cấp Giáo xứ: Giới Cao niên thường có sinh hoạt tĩnh tâm hàng tháng và hàng năm (Mùa Vọng, Mùa Chay và ngày kính thánh bổn mạng).
  1. Ban điều hành Giới cao niên Giáo xứ Xuân Quế:
  • Giuse Trần Tiến Nhanh  –    Trưởng Giới     0912.103.119
  • Matta Châu Thị Tuyết     –    Phó 1                0165.534.5327
  • Anna Nguyễn Thị Mến    –    Phó 2               0988.520.556
  • Đaminh Thân Văn Thật  –    Thư Ký             0984.164.916

 Ban trị sự Giới Cao Niên

Bài viết nên xem

Lịch sử hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp

LỊCH SỬ HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GÒ VẤP I. HÌNH THÀNH : …