Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Các Giới / Giới Gia Trưởng Giáo Xứ Xuân Quế

Giới Gia Trưởng Giáo Xứ Xuân Quế

Giới Gia Trưởng Giáo Xứ Xuân Quế

gioigiatruong

Mọi thông tin, tôn chỉ , sinh hoạt của Giới Gia Trưởng xin được cập nhật sau.

Ban Điều Hành Giới Gia Trưởng:

  • Phanxicô Nguyễn Văn Lượng     –  Trưởng Giới     0128.454.2424
  • Phêrô Thân Văn Hợi                    –   Phó 1                0933.679.475
  • Đaminh Đoàn Kim Thuận           –  Phó 2                0168.229.8452
  • Martinô Phạm Thế Vĩnh              – Thư Ký               0966.436458

 Ban trị sự Giới Gia trưởng

Bài viết nên xem

Lịch sử hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp

LỊCH SỬ HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GÒ VẤP I. HÌNH THÀNH : …