Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Các Giới / Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Xuân Quế

Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Xuân Quế

Giới Hiền Mẫu Giáo Xứ Xuân Quế

thanhmonica

Mọi thông tin, tôn chỉ, sinh hoạt của Giới Hiền Mẫu xin được cập nhật sau

Ban Điều Hành Giới Hiền Mẫu:

  • Anna Thân Thị Yên                –   Trưởng Giới    0168.433.5998
  • Xêxilia Đoàn Thị Lệ Hằng     –    Phó 1              0164.229.8452
  • Isave Nguyễn Thị Hảo            –   Phó 2               0975.185.512
  • Maria Nguyễn Thị Linh Thy  –   Thư ký             0964.175.716

 Ban trị sự Giới Hiền mẫu

Bài viết nên xem

Lịch sử hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp

LỊCH SỬ HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GÒ VẤP I. HÌNH THÀNH : …