Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Danh Sách Các Dì Thuộc Giáo Xứ Xuân Quế

Danh Sách Các Dì Thuộc Giáo Xứ Xuân Quế

Sr. Anna Trần Thị Mỹ Linh

Anna Trần Thị Mỹ Linh

Sr. Cat. Trần Thị Tuyết Trinh

Cat. Trần Thị Tuyết Trinh

Sr. Maria Đoàn Thị Thùy Trang

Maria Đoàn Thị Thùy Trang

Sr. Maria Nguyễn Ngọc Thảo Quỳnh

Maria Ng Ngọc Thảo Quỳnh

Sr. Maria Trần Thị Tịnh

Maria Trần Thi Tịnh

Sr. Matta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Matta Ng Thị Mỹ Hạnh

Sr. Têrêsa Trần Thị Tuyết Hồng

Têrêxa Trần Thị Tuyết Hồng

Maria Nguyễn Thị Hoàng Dung

Maria Nguyễn Thị Hoàng Dung

 

Sr. Anna. Nguyễn Thị Hương Giang
Anna. Ng Thi Hương Giang

Têrêsa. Nguyễn Thị Hoàng Nhi

Ter. Ng Thi Hoàng Nhi

Vẫn còn thiếu một số tu sĩ xin được cập nhật sau…

Bài viết nên xem

Lịch sử hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp

LỊCH SỬ HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GÒ VẤP I. HÌNH THÀNH : …