Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa Tại Giáo Xứ Xuân Quế

Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa Tại Giáo Xứ Xuân Quế

HIỆP HỘI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

longtxchua-compressed

TÔN CHỈ

Lời Chúa mời gọi: “Anh em hãy có lòng xót thương như Cha anh em là Đấng Thương Xót” (Lc.6,36)

MỤC ĐÍCH

  • Cảm nghiệm và đón nhận lòng Chúa thương xót, nhờ đó nỗ lực hoán cải, thánh hóa bản thân và gia đình mình
  • Cầu nguyện cho mọi người, đặc biệt cho những người đau khổ, nghèo đói về vật chất cũng như tình thần.
  • Loan truyền Lòng Thương Xót của Chúa cho mọi người, không phân biệt lương giáo.

QUYẾT TÂM

Thực hành 14 mối thương người

HỘI VIÊN

Hội viên của Hiệp hội Lòng Chúa Xót Thương là những Kitô hữu am hiểu Tôn chỉ, mục đích tình nguyện gia nhập và tuyên hứa.

NHIỆM VỤ HỘI VIÊN

4 LỜI HỨA

        1- Giữ ngày Chúa nhật và nhắc nhở người khác cùng tuân giữ, nhất là những người trong gia đình minh.

        2- Không nói những điều lỗi đức trong sạch và cố gắng giúp người khác không nói những lời ấy.

        3- Giữ đức tiết độ, không để mình mắc các tệ nạn xã hội.

        4- Vâng phục các mệnh lệnh của Giáo Hội.

CÁC VIỆC ĐẠO ĐỨC:

          1- Tham dự giờ cầu nguyện kính Lòng Thương Xót Chúa cách thường xuyên, vào thời gian thuận tiện

          2- Siêng năng tham dự Thánh Lễ, hiệp lễ (rước lễ) và động viên mọi người tham dự

          3-Đọc kinh tối nơi gia đình, có suy tôn lời Chúa, cầu nguyện cho khu xóm và gia đình sống tốt đời đẹp đạo

          4- Năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải

GHI TÊN GIA NHẬP

Tên Thánh , họ và gọi:

………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:

………………………………………………

Địa chỉ liên lạc(Số điện thoại):

………………………………………………

Tôi xin cam kết giữ nhiệm vụ gồm 4 lời hứa và thực hiện các việc đạo đức mà Hiệp hội đã qui định.

 Làm tại Xuân Quế ngày      tháng     năm 2016

                                              Ký tên

                                  (Ghi tên dưới chữ ký)

BPV Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa:

BPV Hiệp hội Lòng Thương Xót Giáo xứ

Bài viết nên xem

Lịch sử hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp

LỊCH SỬ HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GÒ VẤP I. HÌNH THÀNH : …