Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Các Đoàn Thể / Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa

Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa

Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa Tại Giáo Xứ Xuân Quế

HIỆP HỘI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TÔN CHỈ Lời Chúa mời gọi: “Anh em hãy có lòng xót thương như Cha anh em là Đấng Thương Xót” (Lc.6,36) MỤC ĐÍCH Cảm nghiệm và đón nhận lòng Chúa thương xót, nhờ đó nỗ lực hoán cải, thánh hóa bản thân và …

Đọc thêm »