Trang chủ / Các Giới và Đoàn Thể / Các Đoàn Thể / Hội Mến Thánh Giá tại thế

Hội Mến Thánh Giá tại thế

Tổng quan về Hội Mến Thánh Giá tại thế của Giáo Xứ

Hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp tại Giáo Xứ Xuân Quế

HỘI MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP TẠI GIÁO XỨ XUÂN QUẾ I.    Những ngày đầu tiên Dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong tinh thần phục vụ, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp đã đến truyền giáo ở vùng đất Xuân Quế, thuộc giáo phận Xuân Lộc …

Đọc thêm »