2.     TẾ BÀO GỐC LÀ GÌ? LÀM SAO ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG TẾ BÀO GỐC CHO Y KHOA TRỊ LIỆU? (WHAT ARE STEM CELLS? HOW CAN THEY BE USED FOR MEDICAL BENEFIT?

3.     DÙNG TẾ BÀO GỐC CHỮA CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ KHIẾM THỊ (ADULT STEM CELLS CURE BLINDNESS).