Trang chủ / Lịch Sử Giáo Xứ

Lịch Sử Giáo Xứ

Lược sử Giáo Xứ Xuân Quế

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1939, một số giáo dân từ miền Bắc di cư đến đồn điền cao su Ông Quế làm công nhân và lập nên Giáo xứ Ông Quế.

Trong thời gian đầu, cộng đoàn Giáo xứ Ông Quế chưa có các cơ sở tôn giáo, thánh lễ được cử hành trong một ngôi nhà nguyện tạm tại khu văn phòng của đồn điền do các Cha người Tây đến giúp. Năm 1940, cộng đoàn Giáo xứ Ông Quế xây dựng nhà thờ bằng vật liệu kiên cố và tồn tại cho đến nay. Hai năm sau, Cha Phaolô Huỳnh Văn Điểu chánh xứ Dầu Giây quản nhiệm Giáo xứ Ông Quế và hàng tháng Cha đến dâng lễ, ban các bí tích cho cộng đoàn này. Năm 1987, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãng đổi tên Giáo xứ Ông Quế thành Giáo xứ Xuân Quế và cử Cha Vincentê Nguyễn Văn Tiếu làm chánh xứ Xuân Quế. Từ đây, Cha Vincentê cùng giáo dân Xuân Quế chỉnh trang khuôn viên nhà thờ và kiến thiết giáo xứ.

Hiện nay, Cha Tôma Nguyễn Minh đang phụ trách Giáo xứ. Dưới sự hướng dẫn của Cha Tôma, cộng đoàn cùng nhau tu sửa nhà thờ và xây dựng nhà xứ, nhà giáo lý, đài Đức Mẹ. Bên cạnh đó, các sinh hoạt mục vụ của Giáo xứ cũng đi vào nề nếp, ổn định và đức tin của giáo dân Xuân Quế ngày càng thăng tiến.

anhgxxq

Địa dư: Đông giáp xứ Dầu Giây, Tây giáp xứ Bình Sơn, Nam giáp xứ Xuân Triệu, Bắc giáp xứ Minh Hòa.

Diện tích: 9,5 km2
Dân số: 8.524 người
–    712 gia đình công giáo, gồm 2.604 giáo dân
–    Tỷ lệ: 30,5%
Linh mục quản xứ:

Louis Francois Schmizt (trước 1942)

Lm Louis jpg-compressed

Phaolô Huỳnh Ngọc Điểu (1942 – 1954)

Lm Huynh Ngoc Dieu-compressed

Giuse Phạm Ngọc Trúc (1954 – 1957)

Lm Giuse PhamNgocChuc-compressed
Gioakim Vũ Kim Đương (1958 – 1986)

Lm Gioakim Vu Kim Duong-compressed
Vincentê Nguyễn Văn Tiếu (1987 – 1990)

TieuVanNguyen_Vinhson_150x225
Phaolô Nguyễn Văn Đông (1990 – 1998)

DongVanNguyen_Phaolo_150x225
Linh mục đương nhiệm:

Cha Chánh Xứ Thomas

 

Thomas Nguyễn Minh (1998- nay)

Thánh bổn mạng: Thánh Giuse 01.05
Ngày chầu lượt: 01.05
Dòng tu trong Giáo xứ hiện nay: Mến Thánh Giá Gò Vấp – Tu viện Mến Thánh Giá Xuân Quế
Thống kê

Năm 1985 1994 2004 2013
Giáo dân 3300 3250 2894 2604
Gia đình 934 312 734 712
Tu sĩ 0 2 4 7