Trang chủ / Liên Hệ

Liên Hệ

Trang Liên Hệ

Mọi phản ánh thư từ , thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Cha Chánh xứ Giáo xứ Xuân Quế tại địa chỉ:

Giáo Xứ Xuân Quế – ấp 1 – Xuân Quế – Cẩm Mỹ – Đồng Nai

Xin gửi mail trực tiếp về:

Mail của Cha xứ: [email protected]

Mail của Ban truyền thông Giáo xứ:  [email protected]

hoặc có thể gửi theo biểu mẫu dưới đây:

Tên Thánh của bạn:(bắt buộc)

Tên của bạn:(bắt buộc)

Địa chỉ Email:(bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp bạn muốn gửi:

Tập tin đính kèm:(nếu có)

Mã xác nhận: