Trang chủ / Lời Chúa / Giáo Lý / Bài Trắc Nghiệm Giáo Lý Khối Thêm Sức – Phần I

Bài Trắc Nghiệm Giáo Lý Khối Thêm Sức – Phần I

Trắc Nghiệm Giáo Lý Hồng Ân - Khối Thêm Sức (Phần I)

Bài kiểm tra dưới dạng trắc nghiệm (click chọn vào các câu trả lời mà các bạn thấy đúng nhất).

Phần kiểm tra này sẽ gồm 30 câu hỏi, các bạn sẽ có thời gian 15 Phút để hoàn thành.

Nội dung các câu hỏi trong Phần I này gồm từ bài 1 đến bài 7 trong sách Giáo Lý Hồng Ân khối Thêm Sức.

Số lần làm bài và thời gian làm bài của bạn sẽ được lưu vào bảng dữ liệu.

Chúc các bạn làm tốt bài kiểm tra và đạt được điểm cao. Good luck !!!

Bạn phải xác định một văn bản.
Bạn phải xác định một văn bản.
Bạn cần điền vào lĩnh vực này
Bạn cần điền vào lĩnh vực này
Bạn cần điền vào lĩnh vực này

Bài viết nên xem

Phần I- Tuyên Xưng Đức Tin (b.5 – b.10)(file powerpoint)

Bài Giảng Giáo Lý Khối Xưng Tội Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy bằng …