Trang chủ / Lời Chúa / Giáo Lý / Bài Trắc Nghiệm Giáo Lý Khối Thêm Sức (Phần II)

Bài Trắc Nghiệm Giáo Lý Khối Thêm Sức (Phần II)

Trắc Nghiệm Giáo Lý Hồng Ân - Khối Thêm Sức (Phần II)

Bài kiểm tra dưới dạng trắc nghiệm (click chọn vào các câu trả lời mà các bạn thấy đúng nhất).

Phần kiểm tra này sẽ gồm 30 câu hỏi, các bạn sẽ có thời gian 15 Phút để hoàn thành.

Nội dung các câu trắc nghiệm phần II này gồm từ bài 8 đến bài 16 sách Giáo Lý Hồng Ân khối Thêm Sức.

Chúc các bạn làm tốt bài kiểm tra và đạt được điểm cao. Good luck !!!

Bạn phải xác định một văn bản.
Bạn phải xác định một văn bản.
Bạn cần điền vào lĩnh vực này
Bạn cần điền vào lĩnh vực này
Bạn phải xác định một địa chỉ Email.
Bạn cần điền vào lĩnh vực này
Bạn cần điền vào lĩnh vực này

Bài viết nên xem

Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên – “Ai Hạ Mình Xuống Như Trẻ Nhỏ”

Mt 18, 1-5. 10. 12-14 “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai …