Trang chủ / Lời Chúa / Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Qua Đau Khổ Để Tiến Vào Vinh Quang

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Qua Đau Khổ Để Tiến Vào Vinh Quang

Mt. 17, 21- 26

“Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Ðòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.

Đó là lời Chúa

Suy niệm

Ngày nay nghành giải phẫu đã đạt được những thành quả tiến bộ vượt bực. Nhưng cho dù có biết rõ như thế đi nữa, thì cũng chẳng ai dại gì mà để cho người ta mổ xẻ thân xác của mình, nếu không tin chắc rằng, sau cuộc giải phẫu và sau những ngày tĩnh dưỡng, mình sẽ khỏi bệnh và khỏe lại.

Chính vì thế mà bồn phận của các Bác Sĩ giải phẫu không phải chỉ là việc giải phẫu mà còn là việc cắt nghĩa cho bệnh nhân biết rõ, ít nhất là 3 điểm sau đây:

– Mổ xẻ là việc tối cần thiết đối với căn bệnh của bệnh nhân.

– Việc mổ xẻ sẽ được bảo đảm an toàn.

– Sau khi mổ xẻ sức khoẻ sẽ được phục hồi.

Trong đoạn Tin Mừng được trích đọc hôm nay, Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ của Ngài về cuộc đau khồ mà Ngài sẽ phải chịu.

Sau khi thuật lại lời của Chúa Giêsu, Thánh Sử Mathêu ghi thêm:“Các môn đệ rất đỗi buồn phiền”

Làm sao không buồn phiền cho được, khi Đấng mà các ông đặt tất cả mọi kỳ vọng vào Ngài, mong rằng Ngài sẽ giải phóng dân tộc, phục hưng xứ sở, hầu đưa dân tộc, đất nước đến chỗ phồn vinh, Đấng ấy lại loan báo rằng, Ngài sẽ bị bắt, bị nộp vào tay người đời và rồi sẽ bị giết.

Thế nhưng dù sao thì các ông cũng vẫn còn một chút hy vọng, vì sau những lời loan báo quá bi đát kia, Chúa Giêsu đã thêm rằng: “Nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Như thế tâm trạng của các môn đệ Chúa ở đây, đâu có khác gì tâm trạng của một bệnh nhân sắp phải trải qua một cuộc giải phẫu?

Tâm trạng đó, có lẽ không ai trong chúng ta lại đã không một lần trải qua. Những lúc mà chúng ta phải đối diện với những biến cố đau buồn, mất mát, những lúc mà chúng ta gặp những bất trắc, những thử thách… đó chính là những lúc chúng ta “buồn phiền.”

Nhưng Đức tin dạy cho chúng ta biết rằng, đàng sau những biến cố, những thử thách, những bất trắc kia, Chúa đang chờ đợi chúng ta, để Ngài trao cho chúng ta những phần thưởng xứng đáng.

 Chúng ta dám tin như thế bởi vì Chúa của chúng ta là một người cha rất nhân từ, hết mực yêu thương con cái. Người cha ấy không thể nỡ tâm hành hạ con cái. Những gì mà con cái xem ra như là những điều hành hạ, thì từ trong tâm tư của người cha, chúng vẫn là những thứ mà người cha muốn làm để đem lại hạnh phúc cho con cái.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau, có được cái nhìn lạc quan và tích cực đối với những bất trắc, những thử thách, những đau khồ mà chúng ta gặp, để tâm hồn chúng ta luôn được bình an, hầu có thể biến những hoàn cảnh đó trở thành những cơ hội kiến tạo niềm hạnh phúc chân thật, vỉnh cửu, niềm hạnh phúc Chúa dành cho những ai tin Ngài.

Cái nhìn lạc quan mà chúng ta cần có giờ này đó là cái nhìn đối với tội lỗi của chúng ta.Trong bài công bố lễ Phục Sinh, tội Nguyên Tổ được gọi là tội hồng phúc. Vậy thì một cách nào đó, tình trạng tôị lỗi của chúng ta, cũng là một tình trạng hồng phúc, vì chính nhờ đó mà chúng ta mới cảm thấy cần phải chạy đến nương cậy vào Chúa. Khi đó chúng ta sẽ được Chúa thứ tha mọi tội lỗi. Vậy hãy bày tỏ sự nương cậy đó giờ này qua lòng thống hối ăn năn của chúng ta. /.

Bài viết nên xem

Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên – “Ai Hạ Mình Xuống Như Trẻ Nhỏ”

Mt 18, 1-5. 10. 12-14 “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai …