Trang chủ / Lời Chúa / Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên – “Khốn Cho Các Ngươi Là Những Kẻ Giả Hình”

Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên – “Khốn Cho Các Ngươi Là Những Kẻ Giả Hình”

Mt.23, 13-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?

“Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Ðấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Ðấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm

Các nhà sinh vật học đã tìm ra được một loài bướm có đôi cánh màu sắc rất sặc sỡ và đẹp mắt. Nhưng loại bướm này chỉ đẹp mắt khi chúng bay thôi, vì những màu sắc sặc sỡ kia chỉ có ở phía mặt trên của đôi cánh, còn phía mặt dưới của đôi cánh lại có màu nâu sậm giống như màu lá khô. Vì thế khi loại bướm này đậu thì giống y như một chiếc lá khô.

Chính nhờ lối tàng hình như thế mà loại bướm này thường ít bị kẻ thù tấn công.

Nếu trong loại côn trùng, có những loại có thể tàng hình như thế để sống thì trong loài người, những kẻ tàng hình để sống cũng không thiếu.

Chúa Giêsu là người đã lên án một cách hết sức gay gắt những người gỉa hình. Bài Tin Mừng hôm nay đã ghi lại những lời chúc dữ của Chúa Giêsu dành cho hạng người này.

Trong thời Chúa Giêsu, những Luật Sĩ và Biệt Phái, đa số thuộc hạng người này. Bởi đó chúng ta mới hay được nghe những lời chúc dữ của Ngài dành cho nhóm người này: “Khốn cho các ngươi, hỡi những Luật Sĩ và Biệt Phái giả hình”.(Mt. 23,13)

Và sau những công thức chúc dữ ấy, Chúa Giêsu đã không ngần ngại, không tiếc lời, để nói thẳng, nói thật, hầu vạch trần con người thực của hạng người này, trong cuộc sống của họ.

Những lối sống như được Chúa nói đến ở đây là:“Các người đọc kinh cho dài, để nuốt tài sản của các bà goá; hay rảo khắp biển khơi lục địa, để tìm người tòng giáo, rồi làm cho họ trở thành con cái của Hỏa ngục”(Mt. 23,14) Đó là lối sống tàng hình của những con người tham lam, bất công, phô trương và giả dối lươn lẹo.

Ngày nay không thiếu gì những con người sống tàng hình như thế và có khi còn khéo léo hơn như thế nữa, bởi vì người ta đã có một đường lối, một chính sách, một triết thuyết để sống tàng hình hầu lừa bịp người khác.

Hãy sống thực với mình, với Chúa và với tha nhân, chứ đừng sống bằng cách tàng hình như loại bướm trên kia, nghĩa là một lối sống mà ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có nói đến, đó là:

“Đi với Bụt thì mặc áo cà sa

 Đi với Ma thì mặc áo giấy.”

hay là:

“Miệng thì tụng niệm Nam mô

 Bụng thì chúa đựng một bồ dao găm”.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống thực với Chúa, với mình và với tha nhân.

…•…

Bài viết nên xem

Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên – Qua Đau Khổ Để Tiến Vào Vinh Quang

Mt. 17, 21- 26 “Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái …