Trang chủ / Mục Khác / Bác Ái Từ Thiện / Hội Legio Mariae Giáo Xứ Duyên Lãng Tặng Quà Người Nghèo