Trang chủ / Thẻ lưu trữ: Các Đoàn Thể

Thẻ lưu trữ: Các Đoàn Thể

Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa Tại Giáo Xứ Xuân Quế

HIỆP HỘI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TÔN CHỈ Lời Chúa mời gọi: “Anh em hãy có lòng xót thương như Cha anh em là Đấng Thương Xót” (Lc.6,36) MỤC ĐÍCH Cảm nghiệm và đón nhận lòng Chúa thương xót, nhờ đó nỗ lực hoán cải, thánh hóa bản thân và …

Đọc thêm »

Hội Mến Thánh Giá tại thế Gò Vấp tại Giáo Xứ Xuân Quế

HỘI MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP TẠI GIÁO XỨ XUÂN QUẾ I.    Những ngày đầu tiên Dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong tinh thần phục vụ, quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp đã đến truyền giáo ở vùng đất Xuân Quế, thuộc giáo phận Xuân Lộc …

Đọc thêm »