Trang chủ / Thẻ lưu trữ: Phục Sinh

Thẻ lưu trữ: Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh – “Nếu Điều Gì Các Con Nhân Danh Thầy Mà Xin Cùng Thầy, Thầy Sẽ Ban Cho”

Ga.16,23b-28 “Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, …

Đọc thêm »

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh – “Các Con Sẽ Buồn Sầu, Nhưng Nỗi Buồn Các Con Sẽ Trở Thành Niềm Vui”

Ga.16, 20-23a “Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. …

Đọc thêm »