Trang chủ / Thẻ lưu trữ: Tin Giáo Hội

Thẻ lưu trữ: Tin Giáo Hội

Thánh lễ đầu năm dương lịch tại đền thờ thánh Phêrô và mở Cửa Năm Thánh tại đền thờ Đức Bà Cả

Thánh lễ đầu năm dương lịch tại đền thờ thánh Phêrô và mở Cửa Năm Thánh tại đền thờ Đức Bà Cả Tường thuật thánh lễ đầu năm Dương lịch tại Đền thờ thánh Phêrô và thánh lễ mở Cửa Năm Thánh tại Đền thờ Đức Bà Cả Sáng mùng …

Đọc thêm »