Trang chủ / Thẻ lưu trữ: Tin Giáo Phận

Thẻ lưu trữ: Tin Giáo Phận

Giới thiệu Ý nghĩa huy hiệu giám mục và Phương châm sống của Đức Giám mục Tân cử Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Giới thiệu Ý nghĩa huy hiệu giám mục và Phương châm sống của Đức Giám mục Tân cử Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Ý nghĩa huy hiệu giám mục – Ý tưởng chung: ĐỨC ÁI MỤC TỬ – cây gậy chăn chiên mang hình Thánh Giá: người mục tử theo mẫu gương của …

Đọc thêm »