Trang chủ / Tin Tức / Tin Giáo Xứ / Sinh Hoạt Giáo Xứ (Từ 04/04/2016 – 10/04/2016)

Sinh Hoạt Giáo Xứ (Từ 04/04/2016 – 10/04/2016)

Ngày 04/04/2016  (Thứ 2)

Ngày 05/04/2016  (Thứ 3)

Ngày 06/04/2016  (Thứ 4)

Ngày 07/04/2016  (Thứ 5)

Ngày 08/04/2016  (Thứ 6)

  • Hôn lễ của Giuse Đinh Mạnh Hùng & Anna Thân Thị Tuyết Nhung 

Hp.08.2016

  • Hôn lễ của Andrê Phạm Phi Châu & Xêxilia Lê Thị Hậu 

 
Hp.07.2016

Ngày 09/04/2016  (Thứ 7)

  • GLV tĩnh tâm

Ngày 10/04/2016  (Chúa nhật)

  • Giới thiếu nhi xưng tội

Bài viết nên xem

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 21/02/2016 – 28/02/2016)

Ngày 21//02/2016  (Chúa nhật) Các em Thiếu nhi xưng tội Ngày 22/02/2016  (Thứ 2) Ngày …