Trang chủ / Tin Tức / Tin Giáo Xứ / Chương Trình Tuần Thánh 2016

Chương Trình Tuần Thánh 2016

THỨ 2 – THỨ 3 – THỨ 4 TUẦN THÁNH :

Như những ngày trong năm

THỨ 5 TUẦN THÁNH :

 SÁNG :

Cử hành Thánh Lễ Truyền Dầu tại nhà Thờ Gx Hiền Hòa – Hạt Long Thành.

 CHIỀU :

16 giờ 15’  : Chuông báo hiệu

16 giờ 45’  : Xướng kinh – Thánh Lễ Tiệc Ly.

  Sau Thánh Lễ : Phiên Chầu Thánh Thể theo Giáo Họ 

                Thiếu Nhi    : Sau Thánh lễ đến 19g

                Giáo họ Thánh Tâm  & Hài Đồng :    19g00 – 20g00

                Giáo Họ Vô Nhiễm    :                          20g00 – 21g00

                Giáo họ Phêrô & Mân Côi     :             21g00 – 22g00

                BHG và ban trị sự các giới `   :            22g00 – 23g00                   

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH :

SÁNG :  Viếng Chúa (cá nhân)

9g30       : Trống báo hiệu        

10g00      : Chặng đàng Thánh Giá trọng thể (Cơm chay)

CHIỀU :

16giờ 00’  : Trống báo hiệu

16giờ 30’  : Tuần 9 ngày Kính Lòng Thương Xót

                    Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá

Sau nghi thức Suy Tôn Thánh Giá :

Hôn kính Thánh Giá Chúa

19giờ 30’  :  Suy ngắm sự thương khó Chúa Giêsu

THỨ 7 TUẦN THÁNH :

 SÁNG   : Viếng Chúa cá nhân

10giờ: Tuần 9 ngày Kính Lòng Thương Xót

 CHIỀU :

19giờ 30’  : Trống báo hiệu

20giờ00’ : Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

 CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH :

Như những ngày Chúa Nhật thường niên

* Ban chiều : Tuần 9 ngày Kính Lòng Thương Xót thay Kinh ngày Chúa nhật.

* Các ngày trong tuần này làm tuần 9 ngày kính lòng thương xót.

Bài viết nên xem

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 21/02/2016 – 28/02/2016)

Ngày 21//02/2016  (Chúa nhật) Các em Thiếu nhi xưng tội Ngày 22/02/2016  (Thứ 2) Ngày …