Trang chủ / Tin Tức / Tin Giáo Xứ / Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (11/04/2016 – 17/04/2016)

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (11/04/2016 – 17/04/2016)

Ngày 11/04/2016  (Thứ 2)

Ngày 12/04/2016  (Thứ 3)

Ngày 13/01/04/2016  (Thứ 4)

Ngày 14/04/ 2016  (Thứ 5)

Ngày 15/04/2016  (Thứ 6)

  • Hôn lễ của Phêrô Lê Thanh Phong & Têrêxa Hà Phương Trang
  • Hôn lễ của Phêrô Nguyễn Duy Phương & Matta Võ Thị Ngọc Giàu 
  • BHG phúng viếng Ông Phạm văn Nhân (Lương dân)

Ngày 16/04/2016  (Thứ 7)

  • HTH hôn phối cho Phùng Thanh Bình & Matta Đoàn Thị Thanh Phương (Chuẩn khác đạo)
  • Cha xứ làm phép nhà mới của anh Trần Thanh Đông gh. Mân Côi

Ngày 17/04/2016  (Chúa nhật)

Bài viết nên xem

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 21/02/2016 – 28/02/2016)

Ngày 21//02/2016  (Chúa nhật) Các em Thiếu nhi xưng tội Ngày 22/02/2016  (Thứ 2) Ngày …