Trang chủ / Tin Tức / Tin Giáo Xứ / Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 8/03 – 14/03/2016)

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 8/03 – 14/03/2016)

Ngày 08/03/2016  (Thứ 2)

  • Một người dấu tên giúp Giáo xứ 20.000.000 VND.

Ngày 09/03/2016  (Thứ 3)

Ngày 10/03/2016  (Thứ 4)

  • Ban Hành Giáo đi phúng viếng nhạc mẩu của ông nguyên trưởng ban hành giáo Nguyễn Văn Tình.

Ngày 11/03/2016  (Thứ 5)

  • Ban Hành Giáo đến phúng viếng bà Trương Thị Hương, lương dân trong Giáo xứ.

Ngày 12/03/2016  (Thứ 6)

  • Ban Hành Giáo đi phúng viếng thân phụ của ông trùm Phán họ Hài Đồng.

Ngày 13/03/2016  (Thứ 7)

  • Cha xứ, Ban Hành Giáo và rất nhiều giáo dân trong xứ đến dự lễ khánh thành nhà thờ mới của Giaó xứ Xuân Triệu.

25601201102_40c6940e23_zxuantrieu

Ngày 14/03/2016  (Chúa nhật)

Bài viết nên xem

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 21/02/2016 – 28/02/2016)

Ngày 21//02/2016  (Chúa nhật) Các em Thiếu nhi xưng tội Ngày 22/02/2016  (Thứ 2) Ngày …