Trang chủ / Tin Tức / Tin Giáo Xứ / Sinh Hoạt Giáo Xứ (từ 28/03/2016 – 03/04/2016)

Sinh Hoạt Giáo Xứ (từ 28/03/2016 – 03/04/2016)

Ngày 28/03/2016 (Thứ 2)

Ngày 29/03/2016 (Thứ 3)

Ngày 30/03/2016  (Thứ 4)

Ngày 31/03/2016  (Thứ 5)

Ngày 01/04/2016  (Thứ 6)

Ngày 02/04/2016  (Thứ 7)

  • Ông Thành Giúp Giaó Xứ 500.000vnd

Ngày 03/04/2016  (Chúa nhật)

  • Rửa tội cho 2 em:

    -Maria Đoàn Thụy Ngân Khánh – Cha: Đoàn Khoa – Mẹ: Võ Thị Kim Ngân

     

    -Toma Lê Thân Kiệt – Cha: Lê Duy Lai –  Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Hằng

Bài viết nên xem

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 21/02/2016 – 28/02/2016)

Ngày 21//02/2016  (Chúa nhật) Các em Thiếu nhi xưng tội Ngày 22/02/2016  (Thứ 2) Ngày …