Trang chủ / Tin Tức / Tin Giáo Xứ / Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót

LongThuongXotChua

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,/và ai thấy Chúa là thấy Cha./

Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa/ và chúng con sẽ được cứu độ./ Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa/ đã giải thoát ông Zakêu và thánh Matthêu/ khỏi ách nô lệ bạc tiền;/ làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna/ không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo;/ cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,/ và hứa ban Thiên Đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải./

Xin cho chúng con được nghe những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria,/ như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con:/ “Nếu con  nhận ra hồng ân của Thiên Chúa !”/Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,/Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:/ Xin làm cho Hội Thánh phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này./ Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển,/ Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy sự yếu đuối/ để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc./ Xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các Ngài/ để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc./ Xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các Ngài/đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa quan tâm, yêu mến và thứ tha.

Xin sai Thần Khí Chúa đến xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,/ để Năm Thánh Lòng Thương Xót này/ trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con;/ và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới,/ có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo,/ công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức,/ trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.

Lạy Chúa Giêsu,/ nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, /Xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin./ Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời./ Amen.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

(Ủy Ban Phụng Tự thuộc HĐGMVN phổ biến kinh này trong tập

NGHI THỨC MỞ CỬA LÒNG THƯƠNG XÓT – 2015)

Bài viết nên xem

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 8/03 – 14/03/2016)

Ngày 08/03/2016  (Thứ 2) Một người dấu tên giúp Giáo xứ 20.000.000 VND. Ngày 09/03/2016  …