Trang chủ / Tin Tức / Tin Giáo Xứ / Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (1/7/2016 – 9/7/2016)

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (1/7/2016 – 9/7/2016)

Ngày 01/07/2016  (Thứ 6)

 • Cụ Phêrô Nguyễn Văn Chức Qua đời

Ngày 02/07/2016  (Thứ 7)

Ngày 03/07/2016  (Chúa nhật)

 • Anh Giuse Thân Tiến Hiệp qua đời

Ngày 04/07/2016  (Thứ 2)

Ngày 05/07/2016  (Thứ 3)

Ngày 06/07/2016  (Thứ 4)

  • An táng cụ Phêrô Nguyễn văn Chức

At.07-2016

Ngày 07/07/2016  (Thứ 5)

   • An táng anh Giuse Thân tiến Hiệp 

At.08-2016

  • Khai mạc khóa bồi dưỡng GLV kéo dài 3 ngày

13627153_965610560226766_8333269009709174296_n

  • Anh Giuse Nguyễn Văn Hòang Qua đời

At.09-2016

Ngày 08/07/2016  (Thứ 6)

 • Lễ Thành hôn của Giuse Nguyễn Văn Mùi & Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày 09/07/2016  (Thứ 7)

 • Kết thúc khóa Bồi dưỡng GLV

Bài viết nên xem

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 21/02/2016 – 28/02/2016)

Ngày 21//02/2016  (Chúa nhật) Các em Thiếu nhi xưng tội Ngày 22/02/2016  (Thứ 2) Ngày …