Trang chủ / Tin Tức / Tin Giáo Xứ / Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 2/05/2016 – 8/05/2016)

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 2/05/2016 – 8/05/2016)

Ngày 02/05/2016  (Thứ 2)

Ngày 03/05/2016  (Thứ 3)

Ngày 04/05/2016  (Thứ 4)

Ngày 05/05/2016  (Thứ 5)

Ngày 06/05/2016  (Thứ 6)

  • Rửa tội cho Anna Nguyễn Ngân Thy
  • Hôn lễ của Giuse Nguyễn Văn Lời và Nguyễn Ngân Thy

Hp.11-2016

Ngày 07/05/2016  (Thứ 7)

Ngày 08/05/2016  (Chúa nhật)

  • Rửa tội cho 3 em:

1- Con của Đaminh Nguyễn Văn Trung

2- Con của Giuse Nguyễn Minh Toàn

3- Con của Anton Nguyễn Ngọc Thành

Bài viết nên xem

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 21/02/2016 – 28/02/2016)

Ngày 21//02/2016  (Chúa nhật) Các em Thiếu nhi xưng tội Ngày 22/02/2016  (Thứ 2) Ngày …