Trang chủ / Tin Tức / Tin Giáo Xứ / Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 21/02/2016 – 28/02/2016)

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 21/02/2016 – 28/02/2016)

Ngày 21//02/2016  (Chúa nhật)

  • Các em Thiếu nhi xưng tội

Ngày 22/02/2016  (Thứ 2)

Ngày 23/02/2016  (Thứ 3)

Ngày 24/02/2016  (Thứ 4)

Ngày 25/02/2016  (Thứ 5)

  • Bắt đầu 3 ngày Tĩnh tâm mùa chay cho toàn giáo xứ.
  • Ngày thứ nhất: Đề tài: Hoán Cải

Ngày 26/02/2016  (Thứ 6)

  • Ngày thứ 2: Đề Tài : Chia sẻ Thánh Giá với Chúa Giêsu

Ngày 27/02/2016  (Thứ 7)

  • Ngày Thứ 3: Đề tài: Yêu Mến Chúa Giêsu

Ngày 28//02/2016  (Chúa nhật)

Bài viết nên xem

Sinh Hoạt Giáo Xứ Trong Tuần (Từ 8/03 – 14/03/2016)

Ngày 08/03/2016  (Thứ 2) Một người dấu tên giúp Giáo xứ 20.000.000 VND. Ngày 09/03/2016  …